Xcel·lència politk

 • Xcel·lència politk

  Xcel·lència politk

  L’excel·lència i el flourishment d’una societat requereix de lideratges polítics i institucionals de qualitat, valuosos i compromesos.

  Excel·lència política és un projecte psicològic-social que inspira als representants polítics i partits per a ser la millor versió de sí mateixos.

  Polítics amb talent humà i equips d’alt rendiment, amb el compromís ferm d’exemplaritat.

  #politicsexemplars

  #talenthumàpolitics

   És un projecte d’intervenció individual, d’equips i institucional-corporativa que es fonamenta, entre d’altres, en una investigació científica, la tesi  “Excel·lència política i felicitat social”.

  @xcelenciapolitk

  .

  Vols participar a la meva tesi?

  Fes clic aqui